ŠKOLA ŠERMU BRNO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

DRUHY ŠERMU


Pod pojmem šerm rozumíme boj chladnými zbraněmi dvou a více protivníků vedený smysluplnými pohyby podle strategických zásad a  taktických pouček.


Šerm je tedy kvalitativně vyšším stupněm nad bojem chladnými zbraněmi, ve kterém bojující používají nesmyslné techniky, nejednají podle strategických zásad a taktických pouček. Křišťálově jasný příklad  boje je rvačka dvou neandrtálců ozbrojených kyji.


V dnešní době můžeme sledovat pět proudů nácviku a praktikování šermu
Bojové pojetí
Scénické pojetí
Rekonstrukce
Sport
RelaxBojové pojetí
Hlavním cílem je porazit protivníka. Zjednodušeně lze toto pojetí vyjádřit slovy MAXIMÁLNÍ FUNKČNOST


Scénické pojetí
Hlavním cílem je pobavit diváka předváděním šermířského umění. Zjednodušeně lze toto pojetí vyjádřit slovy MAXIMÁLNÍ EFEKT  ZA      
ZACHOVÁNÍ MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOSTÍ


Rekonstrukce
Hlavním cílem je poznat bojové umění našich předků. Jde o MAXIMÁLNÍ HISTORICKOU VĚRNOST.


Sportovní pojetí
Hlavním cílem je podobně jako v bojovém pojetí porazit protivníka, ale způsobem určeným pravidly. Jde o SPORTOVNÍ VÍTĚZSTVÍ. Neřeší se následné zásahy, boj proti přesile, v apod. V některých sportovních pravidlech se neřeší ani kvalita zásahu, kdy zásah nohy má stejnou hodnotu jako zásah hlavy.


Relax


Hlavním cílem je dopřát šermířům zajímavou a kultivovanou zábavu. Toto pojetí lze vyjádřit slovy MAXIMÁLNÍ ZÁBAVA. Nejde o to        porazit protivníka, ale zapotit se a příjemně strávit čas vělocvičně a na akcích se šermířskou tématikou.


Tato pojetí se samozřejmě prolínají, doplňují a navzájem obohacují. Vždy je ale důraz kladen na jedno pojetí, kterému se přizpůsobuje obsah
tréninků, způsob vykonávání technik, důraz na odstraňování signálů nebo naopak jejich zdůrazňování, nácvik šermu vůzných prostředích atd.  
V dnešní době existuje celá řada škol a učitelů a záleží pouze na rozhodnutí žáka, kterému stylu se bude věnovat.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky