ŠKOLA ŠERMU BRNO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ŠKOLY ŠERMU


Německá škola

  Vycházíme primárně z učení mistra Ringecka, který oglosoval verše zakladatele Německé školy šermu Johanna Liechtenauera. Tato škola je založena na pěti principech – vor, indes, nach, schwech a störck (před, během, po, měkký a tvrdý nebo také slabý a silný) a obsahuje sedmnáct hlavních technik, které se skládají z pěti mistrovských seků zornhaw, krumphaw, zwerchhaw, shielhaw, schaytelhaw, čtyř střehú huten, Von Tag, Ochs, Pflug a Alber, Versetzen, Absetzen, Überlauffen, Absetzen,  Durchwechseln, Zucken, Durchlauffen, Abschneiden, Hendt truckem, die Hengen, Winden.    


  Německá škola šermu dlouhým mečem v našem pojetí je založena na útoku, kdy velký důraz klademe na vorschlag, správné pochopení Versetzen, Nachraissen, zvládnutí Drei wunder a Füllen


Italská škola

  Vycházíme hlavně z učení mistra Capo Ferra da Cagli,  který velký důraz věnoval zásahu protivníka ve stesso tempu. Jeho oblíbenou technikou byl záraz, který je maximálně použitelný hlavně proti cavazione.


  Dále se zaměřujeme na mistra Agrippu, který předběhl svou dobu a uznání se dočkal hlavně v pozdější době. Je autorem číselného označení střehů prima (jedna), seconda (dvě), terza (tři) a kvarta (kvinta). Šertm popsal na základě matematických pouček a jeho kniha Trattato di scientia d´Arme (Řím 1553) obsahuje několik zajímavých a inspirativních grafů. Tento mistr velmi zajímavě pracoval se šířkou střehu, provokacemi a úhyby zřední nohy.

  V
ýuku obohacujeme o pojetí fint dle mistra Gigantiho.  


  Italská škola šermu rapírem je v našem pojetí založena na čtyřech provokacích a zásahu do kontratempa nebo stessotempa. Velký důraz klademe na zejména na hledání vzdálenosti a tempa.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky