ŠKOLA ŠERMU BRNO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

NABÍDKA


Pravidelná škola


Jedná se o nejvhodnější prostředek jak zvládnout látku dané školy. Jen na pravidelné škole vyučující může plynule pokračovat v probírané látce, hned od začátku opravovat a odstraňovat chyby, opakovat probrané techniky, předepisovat doprovodná cvičení, jejichž cílem je odstranit chyby a hlavně tempo látky přizpůsobovat schopnostem žáků.

V současné době probíhá výuka každou středu v Brně, Hermanova 3.


Od 18.30 do 20.30 probíhá německá škola šermu mečem
Od 20.30 do 22.00 hod. probíhá italská škola.


Při výuce střídáme skutečné zbraně sčnými zbraněmi a maskami tak, aby bylo možné neustále ověřovat funkčnost a správnost vykonávaných technik ve skutečném tempu.


Víkendové semináře


V pravidelných intervalech organizujeme víkendové semináře pro žáky, kteří bydlí dál od Brna nebo pro pracovní vytížení nemohou docházet na pravidelnou školu. Hlavní nevýhodou víkendových seminářů je nemožnost následného opravování. Proto se snažíme probíranou látku podrobně vysvětlit tak, aby každý cvičenec chápal podstatu pohybu a minimalizovalo se nebezpečí špatného pochopení a chybného nácviku. Pro správný výkon dále cvičencům ukazujeme doprovodná cvičení, která jim pomáhají při osvojení správného provedení techniky. Při většině technik pak ukazujeme i nejčastější obrany, které opět pomohou pochopit správný výkon, který nikdy neumožňuje snadnou obranu.

Víkendové semináře na sebe navazují tak, aby na začátku bylo vždy možné zopakovat předchozí látku.
Podrobnosti o víkendových seminářích naleznete na stránkách www.skolasermu,paridon.cz.Vlastní víkendové semináře

Dále nabízíme možnost objednat seminář do místa Vašeho bydliště. Podrobnosti lze dojednat s ředitelem školy Alanem Kvasničkou, mobil 776 059.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky